نوای اندیشه
عناوین خواندنی وآموزشی و دانستنیهای علمی و عکس ونرم افزار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن - چهارشنبه ۱۳۸٧/٤/٢٦

شمس و مولانا 6 سی.دی برای دانلود

اینها لینک 6 سی دی درباره داستان شمس و رومی هستند که شنیدنشان به همه توصیه می شوند اینجا در کانادا وقتی در یک جلسه که تعداد زیادی ایرانی بودند فرد کانادایی از رومی پرسید بجز یک نفر دیگران نمی دانستند رومی همان مولوی است که اینجا معروف است وکتابهایش را می خوانند شاید برای آشنایی بد نباشد که دیگران هم بدانند و به این سی دی ها با صدای آقای میبدی گوش کنند.

Alireza_Meyboodi_ -_Dar_Rekaabe_ Molavi_-_ Manzele_01. zip
Alireza_Meyboodi_ -_Dar_Rekaabe_ Molavi_-_ Manzele_02. zip
Alireza_Meyboodi_ -_Dar_Rekaabe_ Molavi_-_ Manzele_02. zip
Alireza_Meyboodi_ -_Dar_Rekaabe_ Molavi_-_ Manzele_03. zip
Alireza_Meyboodi_ -_Dar_Rekaabe_ Molavi_-_ Manzele_04. zip
Alireza_Meyboodi_ -_Dar_Rekaabe_ Molavi_-_ Manzele_05. zip
Alireza_Meyboodi_ -_Dar_Rekaabe_ Molavi_-_ Manzele_06. rar

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :