نوای اندیشه
عناوین خواندنی وآموزشی و دانستنیهای علمی و عکس ونرم افزار
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن - شنبه ۱۳۸٧/٤/٢٩
  • آیا می دانستی که سیب بیشتر از یک فنجان قهوه میتواند صبحها خواب را از سر بپراند و انسان را آماده کار کند.
  • آیا می دانستی که لایه ازن فقط به اندازه دو سکه بروى هم کلفتی دارد.
  • آیا می دانستی سالانه 4 هزار نفر غیر سیگارى در اثر همنشینی با افراد سیگارى به سرطان ریه مبتلا شده و جان می سپارند.
  • آیا می دانستی خورشید ستاره اىست که پنج میلیارد سال عمر دارد.
  • آیامی دانستی که وزن کل موریانه هاى جهان ده برابر وزن کل انسانها است.
  • مطالب اخیر:
    کدهای اضافی کاربر :