جالبترینها !!!!

عجیب ترین قطار دنیا  

عجیب ترین ماشین دنیا  

عجیب ترین بلوز دنیا  

بلند قد ترین مرد دنیا  

بزرگترین موش دنیا  

بزرگترین گوسفند دنیا  

عجیب ترین نوع گل به شکل لب های انسان  

عجیب ترین نوع ساعت که روی ناخن قرار داده میشود  

بزرگترین گاو دنیا  

بزرگترین هندوانه دنیا  

 بلندترین درخت خرما  

/ 0 نظر / 43 بازدید