دانستنی ها

آیا می دانستی که در هر ثانیه خورشید 540 میلیون تن هیدروژن را به 495 میلیون تن هلیم تبدیل میکند فرایند 45 میلیون تن ماده به انرژی تبدیل می شود که به شکل نور به زمین می رسد. آیا می دانستی تشکیل و تولد سیاره ای مشابه زمین حداقل به سه میلیون سال نیاز دارد. آیا می دانستی که برای فرار از جاذبه زمین سرعت 11کیلومتر در ثانیه کافی هست. اما در مورد سیاهچاله حتی بالاترین سرعت ممکن یعنی سرعت نور (سیصد هزارکیلومتر/ثانیه) هم برای فرار از جاذبه شون کافی نیست. آیا می دانستی که در جهان بطور متوسط هر شش و نیم ثانیه یک نفر به خاطر عوارض دود سیگار جان خود را از دست می دهد. آیا می دانستی که 64 درصد از انرژى تولیدى جـهان را کشورهاى صنعتی مصرف می کند.
/ 0 نظر / 4 بازدید