ماسک هوشمند

ماسک هوشمند
جهت نمایش حالات ظاهری صورت

در یک پروژه تحقیقاتی از دانشجویان دانشگاه Hongik در کره, یک ماسک جهت پنهان کردن حالاتی که ناشی از احساسات درونی بر روی صورت انسان نقش می بندد طراحی شده است. این ماسک به صورت کلاهی نسبتا سبک بر روی سر جای میگیرد و لایه طوسی رنگی سطح صورت انسان را می پوشاند. شبکه ای از چراغ های LED کوچک می تواند حالات چشم و دهان را نمایش دهد. این ماسک به صورت پیش فرض هیچ نوع احساسی ندارد و چراغ های مذکور چیزی را نشان نمی دهد. اما با حالات فیزیکی سر و دستها به صورت اتوماتیک فرمان میگیرد و شبکهLED  می تواند حالت خنده, گریه, عصبانیت و ...را نمایش دهد . اهمیت این پروژه در سیستم هوشمندیست که می تواند به کمک سنسور های حرکتی فرمانی را دریافت کرده و متناسب با آن عکس العملی را نشان دهد. وگرنه به نظر من صورت انسان هر چه قدر هم که زشت باشد از این کلاه عجیب و غریب خوشکل تر است!

/ 0 نظر / 5 بازدید