خوردنی های شفابخش

کره


کمبود ویتامینهاى «آ» و «د» بدن را با مصرف کره تاءمین کنید.
 

تاریخچه کره
قرنها است انسان کشف کرده است ، با زدن سرشیر ماده اى محکم و خوشمزه به دست مى آید که وقتى نزدیک آتش شود زود آب مى شود و عطرى به غذا مى دهد. این ماده کره است . تکنولوژى جدید براى ساختن ، ماشینهاى مخصوصى اختراع کرده است که به طور خود کار کره ساخته شده و قالب مى شود و در کاغذهاى مخصوص حفظ مى گردد.
با اکتشافات جدید ارتباطى ، صنعت لبنیات سازى هم ترقى کرده ، و اکنون کره اى که در استرالیا ساخته مى شود به انگلستان آمده و مصرف مى شود. در کشور ما ایران هم در حال حاضر مصرف کره همگانى شده و تقریبا همه صبحانه خود را با نان و کره و مربا مى خورند.


ارزش غذایى کره
کره غذایى ممتاز است که ارزش کالرى آن قابل توجه است . صدگرم کره 750 کالرى حرارت تولید مى کند. کره خام شاه روغن مواد چربى حیوانى است .
در بعضى از کشورها در قانون مواد غذایى آنها براى کره مشخصاتى تعیین کرده اند از جمله در فرانسه چیزى باید به نام کره نامیده شود که از زدن خامه تازه یا از شیر به دست آید و 82 درصد آن مواد چربى خالص باشد (که گلبولهاى چرب کرم شیر است ) و در 18 درصد بقیه آن نباید بیش از شانزده درصد آب باشد. کره تازه به فراوانى دو ویتامین اصلى دارد که یکى ویتامین «» و دیگرى ویتامین «د» است . ویتامین «» رل بزرگى را در رشد بدن بازى مى کند و ویتامین «د» نقش مهمى در مبارزه با نرمى استخوان «راشیتیسم » به عهده دارد.
مقدار ویتامینهاى کره بستگى به طرز تغذیه دامها دارد، به عنوان مثال شیر ماده گاوهایى که با یونجه سبز و مخصوصا شبدر تغذیه شده اند دو برابر بیش از ماده گاوهاى دیگر است ، درصد گرم شیر این گاوها تا 5 هزار واحد ویتامین وجود دارد، حال آنکه شیر حیواناتى که با علف خشک یا نواله تغذیه شده اند نصف این مقدار ویتامین دارد. به همین جهت است کره اى که در تابستان به دست مى آید بیش از کره زمستان ویتامین دارد.
بعضى از کارخانه هاى کره سازى کره شیر تابستان را در بیست و پنج درجه برودت براى ایام زمستان نگه مى دارند تا کره اى که در زمستان تهیه مى کنند داراى حداکثر ویتامین باشد.

مصرف کره خام به چه کسانى تجویز مى شود؟
هر کس از سلامت عادى برخوردار باشد باید هر روز حداقل بیست گرم کره خام مصرف کند حتى کسانى که نارسایى کبد دارند و یا از حیث روده ها علیل هستند باید کره خام بخورند. کره را وقتى بپزند و به صورت روغن در آورند چون ویتامینهاى آن در اثر حرارت مى سوزد و از بین مى رود هضم آن ثقیل مى شود.

کره براى این اشخاص توصیه نمى شود و نباید مصرف نمایند
1- کسانى که چاق هستند و رژیمهاى خیلى سخت لاغرى را گرفته اند.
2- کسانى که میزان چربى خون آنها (کولسترول ) بالا است زیرا کره اسیدهاى چربى اشباع شده را که مولد کولسترول هستند به وجود مى آورد.

مصرف کره براى این اشخاص لازم است ؟
1- بچه ها که باید رشد بکنند. 2- مادران آینده . 3- کسانى که کارهاى بدنى مى کنند.3- کسانى که در نواحى سردسیر زندگى مى کنند.
کره وقتى داغ مى شود ثقیل الهضم مى شود زیرا مواد چربى کره تبدیل به آکرولئین مى شود.

کره را چگونه باید حفظ کرد؟
کره را باید دور از نور و روشنایى نگهدارى کرد زیرا نور و روشنایى آن را خراب مى کند. پس باید آن را بسته بندى کرد و در کاغذهاى سولفوریزه یا آلومینیومى حفظ کرد. ظروف مسى یا آهنى براى کره خطرناک است و نباید کره را در ظروف مسى یا آهنى ریخت .
کره در مقابل هوا تند مى شود و علت تندى کره اسیدبوتیریک است که در آن پیدا مى شود و این اسید سم است . حیوانات آزمایشگاهى را با کره اى که در مقابل هوا گذاشته اند و تند شده است تغذیه کرده اند و دیده اند خیلى زود دچار کمبود ویتامین «ب » شده اند. به همین علت است که توصیه مى شود به بچه ها کره تند ندهند. کره را در یخچال از درجه صفر تا 10 مى توان حفظ کرد. کره را آب مى کنند و از آن روغن خوراکى تهیه مى کنند که مدتى طولانى بماند ولى چون روى آتش جوشیده است بسیارى از مواد زنده و حیاتى خود را از دست داده است .

/ 0 نظر / 4 بازدید