دانستنی ها

آیا می دانستی که سیب بیشتر از یک فنجان قهوه میتواند صبحها خواب را از سر بپراند و انسان را آماده کار کند.
آیا می دانستی که لایه ازن فقط به اندازه دو سکه بروى هم کلفتی دارد.
آیا می دانستی سالانه 4 هزار نفر غیر سیگارى در اثر همنشینی با افراد سیگارى به سرطان ریه مبتلا شده و جان می سپارند.
آیا می دانستی خورشید ستاره اىست که پنج میلیارد سال عمر دارد.
آیامی دانستی که وزن کل موریانه هاى جهان ده برابر وزن کل انسانها است.
/ 0 نظر / 4 بازدید