نجوای درون

 

 

 

خدایا !

 

          همیشه در ذهن من باش

 

                      وقتی که از خواب بیدار می شوم

 

                                                      سراسر روز بر من بتاب 

 

       بگذار هر دقیقه زمانی باشد برای هم نشینی با تو

 

نگذار فراموش کنم

 

                  در هر ساعت از این که با من مانده ای و خواهی ماند

 

                                       تا صدای مرا بشنوی و پاسخ دهی

 

       شکر به جا آورم

 

  خدایا !

 

                وقتی که شب می رسد

 

                      بگذار که افکارم از تو و عشق تو آرامش گیرند

 

                                 بگذار که خوابم از امنیت و مهر تو اطمینان داشه باشد

 

    و آگاه باشد که من متعلق به تو هستم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید