دانستنی ها

آیا می دانستی زادگاه میوه کیوى کشور چین میباشد ، چینی ها سالانه فقط دویست تن کیوى از بوته هاى خودرو برداشت می کنند.
آیا می دانستید که ظروف پلاستیکی تقریبا پنجاه هزار سال در برابر تجزیه و فساد مقاومند.
آیا می دانستی که قد انسان تا 20 الی 25 و گاها" تا 40 سالگى بلند میشود و از چهل سالگى به بعد قد انسان هر دو سال حدود شش میلى متر کوتاه می شود .
آیا می دانستی سفیدرود با 800 کیلومتر طولانی ترین رود ایران می باشد.
آیا می دانستی سریعترین هواپیماى مسافربرى ، هواپیماهاى کنکورد می باشد که با سرعتی معادل 2200 کیلومتر در ساعت پرواز می کنند.
/ 0 نظر / 5 بازدید